III. ročník obranářského závodu „O pohár města Novém Hrady“ 2017

Závodu se zúčastnilo celkem 18 účastníků z toho 7 účastníků v kategorii ZM a 11 účastníků v kategorii ZVV1.
V kategorii ZM zvítězila Denisa Zborková s fenou Fatty Leryka, srdečně blahopřejeme. V kategorii ZVV1 zvítězil Václav Kubát s fenou Maya – MIJI, kterému tímto také blahopřejeme.

Poděkování a gratulace samozřejmě také pro všechny závodníky, ať už se umístili na jakékoliv pozici.
Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům a městu Nové Hrady za sponzorské dary, bez kterých bychom takovéto závody nemohli pořádat.
Poděkování patří také členům ZKO Nové Hrady, kteří se podíleli na přípravě a zajištění tohoto závodu.

Rozhodčí závodu: Ing. Jan Lacina
Figurant: Josef Neužil
Vedoucí závodu: Petr Bureš

další fotky ZDE

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána