II. ročník obranářského závodu „O pohár města Novém Hrady“ 2016

26.3.2016 proběhl již II. ročník obranářského závodu „O pohár města Nové Hrady.“
Závodu se zúčastnilo celkem 16 účastníků z toho 9 účastníků v kategorii ZM a 7 účastníků v kategorii ZVV1.
V kategorii ZM zvítězil zástupce naší ZKO Nové Hrady Petr Bureš se psem Onur – Bruno Cacobes, srdečně blahopřejeme – „díky Peťo“. V kategorii ZVV1 zvítězil Vilda Klaboch se psem Badem kterému tímto také blahopřejeme.

Poděkování a gratulace samozřejmě také pro všechny závodníky, ať už se umístili na jakékoliv pozici.
Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům a městu Nové Hrady za sponzorské dary bez kterých bychom takovéto závody nemohli pořádat.
Poděkování patří také všem členům ZKO Nové Hrady, kteří se podíleli na přípravě a zajištění tohoto závodu.

Rozhodčí závodu: Ing. Jan Lacina
Figurant: Václav Ouška
Vedoucí závodu: Petr Starý

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána