O nás

Vítáme Vás na stránkách ZKO Nové Hrady

Kořeny naší základní kynologické organizace sahají až do roku 1995, kdy byla založena pod registračním číslem 345 v ČKS Praha. V současné době máme 10 aktivních členů. Naše kynologická organizace se zaměřuje především na rozvoj všestranného výcviku psů pracovních plemen a správného vedení psovodů v jejich vývoji a upevnění vzájemného vztahu mezi psovodem a jeho psem. Výcvik je založen na porozumění, důvěře, sebekázni a komunikaci mezi psovodem a jeho psem.

Základní výcvik je vždy zaměřen na osvojení si základů poslušnosti psů, ať se jedná o začátečníka či pokročilého psovoda. Podle úrovně pokročilosti jsou psovodi vedeni k vyšší náročnosti výcviku sportovní kynologie dle zkušebních řádů. Je třeba také brát v úvahu plemeno psa, povahu a psychickou rovnováhu a na základě těchto vlastností vybrat druh a úroveň výcviku. Výcvik je třeba provádět metodicky a systematicky jelikož u každého plemene či jednotlivého psa může dojít ke specifickým problémům a jejich odstranění vyžaduje zkušenosti a individuální přístup

Klademe důraz na maximální socializaci psů, aby nedocházelo k nepřiměřeným reakcím psů na běžné situace a věci. U nesocializovaných psů trpí nejen jejich nervová soustava, ale také jejich majitelé a okolí. Je známo, že u těchto psů dochází k nečekaným reakcím, ať už je to nepřiměřená bázlivost nebo naopak agresivní chování, které většinou pramení ze skrytého strachu. Pes, který neví, jak na vzniklou situaci reagovat, reaguje pudově (útěkem) či „zkratově“ kousáním. Každý majitel psa by měl věnovat socializaci svého psa maximální pozornost.